TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA

11 stycznia ruszyła kampania TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Krakowie, odwiedzą mieszkańców aby zachęcić posiadaczy palenisk węglowych do zmiany ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne. Akcja potrwa do 25 marca.

Mieszkańcy będą informowani o możliwościach wsparcia, które udziela Miasto. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym na os. Zgody, pokój 7, telefon: 12 616 88 48.

Złożenie wniosku w tym roku gwarantuję otrzymanie do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji. W następnych latach dofinansowanie będzie malało, w roku 2017 będzie to do 80% kosztów kwalifikowanych, a w roku 2018 do 60% kosztów kwalifikowanych.

Poniżej warunki uzyskania pomocy w ramach LPO:

  • przeprowadzona po 14 września 2011 r. trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • dochód nieprzekraczający, w przypadku:

    - osoby samotnie gospodarującej – kwoty 3 170 zł „netto”
    - wspólnego gospodarstwa domowego – kwoty 2 313 zł „netto” na osobę

  • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu;
  • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.
; ; ; ;