Kontakt

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ogrzewaniepodczerwone.pl oraz www.hotzone.com.pl
prowadzony jest przez Firmę Ogrzewanie Podczerwone - Michał Obal z siedzibą w Bielsku-Białej.
Adres siedziby: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 194
NIP: 9372601255;
REGON 362669688;
adres poczty elektronicznej: sklep@ogrzewaniepodczerwone.pl,
numer telefonu kontaktowego: +48 798 354 655
Mogą się Państwo skontaktować z Nami w sprawach dotyczących sklepu internetowego w następujący sposób:
1. pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: hotzone@ogrzewaniepodczerwone.pl
2. telefonicznie pod numerem: +48 798 354 655
Reklamacja towaru może zostać złożona:
1. pisemnie na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 194
2. w formie elektronicznej za pomocz poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrzewaniepodczerwone.pl
3. za pośrednictwem formularza kontaktowego
 
; ; ; ;